< All references

Mārulakara, Śaṅkaraśāstrin (ed.) (1957), Mārulakaropāhvaśaṃkaraśāstripraṇītaśāṃkarīvyākhyāsaṃvalitaḥ śrīmadbhaṭṭojīdīkṣitaviracitavaiyākaraṇasiddhāntakārikāvyākhyānabhūtaḥ śrīkauṇḍabhaṭṭaviracitaḥ vaiyākaraṇabhūṣaṇasāraḥ. Pune: Ānandāśramamudraṇālaya.

Linguistic Notions